Ochrana osobních údajů (GDPR) a Cookies

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Registrací či provedením objednávky tj. v písemné, telefonické, emailové formě nebo prostřednictví našeho eshopu na webových stránkách www.apextextil.cz (dále jen „eshop“), dáváte souhlas k tomu, aby Vámi uvedené osobní údaje byly zpravovány v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dále jen „nařízení“, v rámci obchodní činnosti společnosti Apextextil s.r.o. se sídlem v Bryksova 762, 198 00 Praha 9 - identifikační číslo (IČ): 27088421, zapsaná v v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95378, která se tímto stává správcem Vašich osobních údajů (dále jen „správce“).

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohu být společnosti zajišťující přímé navazující služby na základě platné kupní smlouvy. Dle specifik Vaší objednávky to mohou být např.:

  • DPD CZ s.r.o., Zemská 211/I, 337 01,  Ejpovice
  • Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha
  • WE|DO CZ., Pražská 180, 250 66 Zdiby

Shromažďujeme osobní údaje nezbytné k úspěšnému plnění kupní smlouvy, tj. vyřízení objednávky a následné doručení zásilky. Jedná se zejména o Vaše jméno a příjmení, doručovací a fakturační adresu, e-mailový kontakt a číslo mobilního telefonu.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivace dle příslušných obecně závazných právních předpisů - nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je ve vztahu k Vaší objednávce v našem eshopu plnění smluvních povinností a/nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy a plnění právních povinností, které jsou nám uloženy příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejm. zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Registrace a tvorba uživatelského účtu není nezbytným předpokladem uzavření kupní smlouvy, nicméně výrazně usnadňuje Váš opakovaný nákup. Součástí tvorby účtu je vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely vedení uživatelského účtu, což představuje právní základ zpracování osobních údajů. Daný souhlas lze jednoduchým způsobem kdykoli odvolat, a to na emailové adrese uvedené v kontaktních údajích našeho eshopu.

Provedením objednávky tzn. uzavřením kupní smlouvy, vzniká správci oprávněný zájem ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení. Odmítnutí zasílání obchodních sdělení máte možnost provést jednoduchým způsobem kdykoli, a to na emailové adrese uvedené v kontaktních údajích našeho eshopu.

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo odstranění popř. požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti jejich zpracování a dále právo na jejich přenositelnost. Tyto požadavky je nutné směřovat na emailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích na našem eshopu.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodním organizacím.

Pokud existuje domněnka, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo či je porušováno nařízení, mimo jiné Vám vzniká nárok na podání stížnosti u dozorového úřadu.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy, avšak kupujícímu nevzniká zákonná povinnost nám je poskytnout. Bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit.

VYUŽITÍ COOKIES

Za účelem zlepšení námi poskytovaných služeb a zajištění plné funkčnosti našich webových stran, podporují naše stránky soubory cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Více informací ohledně používaných cookies naleznete zde.

Tzv. dočasné soubory cookies jsou mazány bezprostředně po vypnutí Vašeho webového prohlížeče, zatímco trvalé soubory cookies jsou ukládány ve Vašem zařízení a umožňují nám rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě našeho eshopu. To nám umožňuje zjistit, jaké zboží jste si při své předchozí návštěvě prohlíželi nebo se můžete vrátit k obsahu nákupního košíku v případě, že jste svůj nákup nedokončili.

Ve Vašem prohlížeči máte možnost specifikovat nastavení využívání souborů cookies - obvykle můžete individuálně rozhodovat o jejich akceptaci nebo jejich přijetí zakázat - a to všeobecně i pro konkrétní případy. Neakceptování souborů cookies může omezit funkčnost našeho eshopu.