Tradiční výrobce bytového textilu.

Prohlášení o ochraně osobních dat

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a zneužitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro osobní potřeby firmy Apextextil s.r.o.

Zákony a předpisy: - č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Copyright © 2020 Apextextil s.r.o..